Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Природни ресурси и концесии

Филтрирай по:

1507 Предоставяне на информация от Националния геоложки фонд

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Предоставяне на информация от Националния геоложки фонд

още

2231 Издаване на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

още

807 Прехвърляне на права и задължения по предоставени разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Допълнително споразумение за прехвърляне на права по разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

още

1670 Предоставяне на разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Разрешение за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид в подходяща геоложка формация по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земната кора

още

1715 Предоставяне на разрешения за съхранение на въглероден диоксид

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Разрешение за съхранение на въглероден диоксид в подходяща геоложка формация по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земната кора

още

1471 Издаване на разрешителни за дейности по управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжение от категория "А"

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Разрешително по чл. 22г, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) за дейности по управление на минни отпадъци

още