Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Анкетна карта

1. Досега използвали ли сте услугите на администрацията на Министерството на енергетиката?

2. Лесно ли намерихте информация за административните услуги, които предлага Министерството на енергетиката?

3. От къде намерихте информация за административната услуга, която ползвате?

4. Информацията на таблото в приемната на Министерството на енергетиката е:

5. Ако отговорът на въпрос 4 е "неясна и недостатъчна", каква допълнителна информация бихте желали да се постави на таблото?

6. Информацията, която получихте от служителите в Центъра за административно обслужване на Министерството на енергетиката, е:

7. Ако въпросът не е бил от компетентностите на служителите в Центъра за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт в Министерството на енергетиката?

8. За колко време бяхте обслужен/а в Центъра за административно обслужване?

9. Как се отнесоха служителите от Центъра за административно обслужване?

10. Как оценявате качеството на обслужване на служителите от Центъра за административно обслужване?

11. Удобно ли Ви е определеното работно време за прием в Центъра за административно обслужване?

12. Обстановката в приемната предразполага ли за свободен разговор със служителите:

13. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

14. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Министерството на енергетиката?

Изпрати