Архив

Уточнение

По повод медийни публикации, свързани с подписания меморандум между Министерство на енергетиката и кампаниите IP3 Corporation и Gemcotp Holding LtD, ...

още

Министър Николов: България има потенциал да се превърне в една от водещите държави за замяна на природния газ с водород

"България има всички предпоставки да се превърне в една от водещите държави, които могат да заменят природния газ с водород като енергиен източник". Т...

още

Зам.-министър Петрова: Изпълнението на проектите за геотермална енергия ще повиши дела на възобновяема енергия в общините

"Безвъзмездната финансова помощ по програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" ще осигури намаляване на въглероднат...

още

Министър Николов: Не "Булгаргаз" е продал, а "Булгартрансгаз" е купил природен газ на ниска цена в първия ден от войната

В първия ден от военните действия в Украйна "Булгартрансгаз" е купил природен газ на цена от 120 лв/МВтч. Това е с 48% по-евтино спрямо средните цени ...

още