Архив

Министерството на енергетиката публикува информация за основните стъпки от процеса на либерализация на електроенергийния пазар

Какво предстои от есента за небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, които в момента се снабдяват с елек...

още

Министър Петкова и представители на синдикални организации обсъдиха предизвикателствата, свързани с пандемията от Ковид-19

Министър Петкова отново подчерта значението на комплекса "Марица изток" за българската енергийна система. Преди обявяването на пандемията Covid-19, сл...

още

По предписание на Министерството на енергетиката започва подмяна на железобетонни стълбове в софийското село Габровница

По повод на аварията със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова експерти от Министерството на енергетиката извършиха извънредна провер...

още