Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Софтуерно съпровождане на внедрените в Министерство на енергетиката продукти NetIQ eDirectory, SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Configuration Management за срок от 3 години

Дата на обявяване: 23.12.2019
Краен срок за получаване на документи: 13.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.01.2020

Решение (23.12.2019 г.)

Обявление (23.12.2019 г.)

Документация (23.12.2019 г.)

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (13.01.2020 г.)

Доклад и протоколи (28.01.2020 г.)

Решение за класиране (28.01.2020 г.)

Договор (04.03.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 04.03.2020 г., публикувано на 04.03.2020 г.)

Обявление за приключил договор за АОП (18.04.2023 г.)