Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 12.11.2019
Краен срок за получаване на документи: 03.12.2019
Крайна дата за подаване на документи: 03.12.2019

Решение (12.11.2019 г.)

Обявление (12.11.2019 г.)

Документация (12.11.2019 г.)

Решение за прекратяване по Обособена позиция 1 и 2 (20.12.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция 1 и 2 (07.01.2020 г.)

Протокол 1.1 и Протокол 1.2 (14.02.2020 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (25.08.2020 г.)

Доклад, Протокол 2 и Протокол 3 (04.09.2020 г.)

Решение (04.09.2020 г.)

Договор (23.10.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 23.10.2020 г., публикувано на 23.10.2020 г.)

Обявление за приключване на договор по ОП (19.02.21)