Покана за представяне на предложение за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на БЕХ ЕАД

Дата на обявяване: 16.02.2018

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Покана

Приложения в Word формат