Покана от "Булгартрансгаз" ЕАД за представяне на оферта

Дата на обявяване: 18.01.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним да представите Вашата оферта за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари”

Покана