Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на един брой високопроходим автомобил за инспекторски проверки за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 20.11.2015
Краен срок за получаване на документи: 01.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 01.12.2015

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9047932 в РОП с предмет: "Доставка на един брой високопроходим автомобил за инспекторски проверки за нуждите на Министерството на енергетиката".

Публична покана

Документация

Протокол (08.12.2015 г.)

Договор (17.01.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 21.01.2016  г.)