Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Уточнение

По повод редица журналистически запитвания относно „предявени претенции на „Газпром“ към „Булгаргаз“ ЕАД за изплащане на суми по изтеклия в края на 2022 г. договор за доставка на природен газ“, информираме следното:
 
Полученото от „Газпром експорт“ писмо не е свързано с претенция за изплащане на неустойка, а се отнася до реда и начина на погасяване на суми за доставени количества природен газ през м. април по действащия тогава договор.

отпечатай тази страница