Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министърът на енергетиката подписа ключови споразумения с ЕБВР

свали снимката

Ще бъдат разгледани всички възможности за съхранение на енергия, не само батерии

Министърът на енергетиката Росен Христов и първият вицепрезидент на Европейската банка за възстановяване и развитие Юрген Ригтеринк подписаха две споразумения, които са ключови за Националния план за възстановяване и устойчивост. Споразуменията са за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия и за национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ (RESTORE). И двата проекта са от изключителна важност за осигуряване на възможностите за включване на новите ВЕИ мощности.

Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие работиха в тясно сътрудничество за структуриране на обхвата на заданията с цел реализиране на националната визия за проектите, като същевременно се гарантира съответствие с Плана за възстановяване и устойчивост на България. В подписаният вариант на споразуменията ЕБВР ще направи обстоен анализ на всички съществуващи технологии за съхранение на енергия и ще определи най-подходящите за България. След това ще организира търгове за две системи за доставка "до ключ", т.е. цялостно проектиране, доставка на оборудване, изграждане и пуск в експлоатация. Това ще осигури максимални ползи за българската енергийна система от планирания капацитет за съхранение. Според министър Христов широкият обхват на заданията гарантира максимална защита на публичния интерес, докато в същото време безспорния капацитет на ЕБВР, която на практика е ангажирана по-плътно в целия процес на реализация на проектите ще се използва в пълна степен. Той благодари на представителите на институцията за тяхната гъвкавост и разбиране, както и за усилията на двата екипа за спазване на сроковете по НПВУ.

По време на срещата бяха обсъдени и редица други предстоящи възможности за сътрудничество и бяха набелязани конкретни инициативи. В разговорите участваха още: заместник-министрите на енергетиката Ива Петрова и Еленко Божков, както и Карина Караиванова - представител на България в Съвета на директорите на банката, Марк Дейвис - Регионален директор за Румъния и България, Анка Йонеску - Директор за България, Крис Басински - главен икономист и Светлин Писленски – заместник-директор.

отпечатай тази страница