Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ И МОСВ предлагат за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план "Енергетика и климат"

Министерствата на енергетиката и на околната среда и водите предлагат за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК). Проектът отразява по-високите цели, поставени с Европейската зелена сделка и Европейския закон за климата, Пакета „Готови за 55“, Плана RЕPowerEU, както и последния доклад за България в рамките на Европейския семестър.

Документът определя националните цели по петте измерения на плана до 2030 г. – декарбонизация, енергийна ефективност и сигурност, вътрешен енергиен пазар, както и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. Предвидени са подходящи политики и мерки за постигане на декарбонизирана, устойчива и гъвкава енергийна система по разходоефективен начин, при отчитане на националните особености и нуждата от осигуряване на целенасочени мерки и стимули за постигане на амбициозните европейски климатични цели до 2050 г.

Стимулиране на нисковъглеродното развитие на икономиката, както и конкурентоспособна и сигурна енергетика са сред основните цели в областта на енергетиката, заложени в ИНПЕК. Планът цели също повишаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии и на зависимостта от внос на горива и енергия, както и гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители. 

До 2030 г. България трябва да постигне 34.48% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, е предвидено в актуализирания ИНПЕК. За сектор електрическа енергия този дял е 55.51%.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в 14-дневен срок на следния имейл адрес: necp@me.government.bg

Интегриран национален план "Енергетика и климат" (ИНПЕК)

отпечатай тази страница