Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Европейската комисия създава нов Европейски индустриален алианс за ускоряване на разработването, демонстрацията и внедряването на малки модулни реактори

свали снимката

Европейската комисия създава нов Европейски индустриален алианс, чиято цел е да ускори разработването, демонстрацията и внедряването на малки модулни реактори в Европа до началото на 2030 г. Отворена е покана за присъединяване на индустриални партньори към новия съюз, като този ход е част от целта на Комисията за климатична неутралност до 2050 г. и следва нейната неотдавнашна декларация, че ще са необходими всички технологии за постигане на тази цел.

Алиансът е насочен към широк кръг от заинтересовани страни относно малките модулни реактори, включително доставчици, комунални услуги, специализирани ядрени компании, финансови институции, изследователски организации, центрове за обучение и организации на гражданското общество. Основната му цел е да подсили веригата за доставки на ядрена енергия в Европа чрез използване на нейния производствен и иновационен капацитет и укрепване на сътрудничеството в ЕС.

Основен фокус в работата на Европейския индустриален алианс ще бъде укрепването на европейската верига за ядрени доставки, подпомагане на внедряването на проекти в областта на пазара на ЕС и извън него, ангажиране на потенциални промишлени потребители, както и координиране на проекти за посрещане на бъдещи нужди от изследвания и иновации, особено за усъвършенствани модулни реактори по Програма на Евратом за научни изследвания и обучение и чрез създаване на академия за ядрени умения с подкрепата на индустриалната платформа Net-Zero. Насърчаването на обществената ангажираност чрез работа с граждански  организации и НПО, както и сътрудничеството с международни органи за подпомагане на европейските проекти за малки модулни реактори да достигнат международните пазари, също бъде основен акцент в дейността на алианса.

Поканата на Комисията за партньори, която може да включва частни компании, работещи в областта на ядрените технологии, финансови институции, изследователски организации, организации на гражданското общество или други заинтересовани в областта, ще остане отворена до 12 април.

Събитие, посветено на разпространението на малките модулни реактори се проведе и в кулоарите на Срещата на върха за ядрена енергия на 21 март, организирана от белгийското председателство на Съвета на ЕС и Международната агенция за атомна енергия. По-късно през пролетта Комисията планира да проведе и първото общо събрание на алианса.

Повече можете да прочетете тук: https://energy.ec.europa.eu/news/commission-ally-industry-small-modular-reactors-2024-02-09_en#email

отпечатай тази страница