Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ - органи на управление или контрол на търговски дружества, държавни предприятия и др.- до 05.10.2023 г.

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ - органи на управление или контрол на търговски дружества, държавни предприятия и др., когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
Име и фамилия
Длъжност
Дружество Декларация
Александър  Гаргов Ликвидатор "Проектна компания нефтопровод Бургас Александруполис БГ" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Александър Църноречки Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Андрей Живков Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Антон Симеонов Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Борис Пеков Член на УС ДП "Радиоактивни отпадъци"

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Боряна Каменова Член на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Валентин Николов Изпълнителен директор "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Веселина Бучкова Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Диян Димитров Председател на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Диан Червенкондев Председател на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Дилян Петров Изпълнителен директор ДП "Радиоактивни отпадъци"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Димитър Стоянов Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Жаклен Коен Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Жеко Жеков Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Иван Андреев Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Иво Тодоров Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Кремен Георгиев Член на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Любен Тотев Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Любомир Стоименов Член на ОК на БЕХ Одитен комитет на БЕХ ЕАД

Изтегли
Изтегли

Магдалена Латева Член на ОК на БЕХ Одитен комитет на БЕХ ЕАД

Изтегли
Изтегли

Маргарита Коркинова Член на УС ДП "Радиоактивни отпадъци"

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мария Иванова Член на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Меглена Русенова Член на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Надежда Сандолова Председател на ОК на БЕХ Одитен комитет на БЕХ ЕАД

Изтегли

Никола Начев Ликвидатор "Мина Маришки Басейн" ЕООД /л/

Изтегли(ЗПКОНПИ)
Изтегли(ЗПКОНПИ)

Пламен Дилков Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Радост Димитрова Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Румен Биков Изпълнителен директор "Минпроект" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ) Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Огнян Симеонов Член на ОК на БЕХ Одитен комитет на БЕХ ЕАД

Изтегли

Сергей Цочев Член на УС ДП "Радиоактивни отпадъци"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Станислав Станков Член на Съвета на директорите „Минпроект“ ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Стелиан Колев Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Цоньо Найденов Ликвидатор "Българска нефтена компания" ЕООД /л/, гр. Плевен

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

отпечатай тази страница