Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане териториалните планове за справедлив преход на Стара Загора, Перник и Кюстендил

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане териториалните планове за справедлив преход на регионите Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Плановете са изготвени на основание Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Фонда за справедлив преход (ФСП). В разработването им Министерството на енергетиката бе подпомогнато от "ПрайсуотърхаусКупърс България" ЕООД, съгласно проект "Техническа помощ за подготовка на териториални планове за справедлив преход в България", финансиран от програмата на ЕС за подкрепа на структурни реформи.

Регламент (ЕС) 2021/1056 определя като цел на ФСП да се смекчат неблагоприятните последици от климатичния преход чрез подпомагане на най-засегнатите територии и работници и да се насърчи балансиран социално-икономически преход. 

Необходимо условие за отключване на средствата по ФСП (1.178 млрд. евро за България, от които 505 млн. евро от Многогодишната финансова рамка и 673 млн. евро от Инструмента "Следващо поколение ЕС") е разработването на териториални планове за справедлив преход (ТПСП) с хоризонт до 2030 г. Тези планове касаят териториите от ниво NUTS3 (области), които ще са най-потърпевши от въглищния преход през следващите години.

В плановете трябва да бъдат посочени и начини за най-ефективно преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства в конкретните региони.

Коментари, мнения и препоръки по предложените проекти могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: e-energy@me.government.bg.

 

ОБРАЗЕЦ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - Стара Загора

ОБРАЗЕЦ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - Перник

ОБРАЗЕЦ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - Кюстендил

отпечатай тази страница