Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане правила за организацията и контрола по изпълнението на "Националнaта рамка за инвестиции"

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане правила за организацията и контрола по изпълнението на "Националнaта рамка за инвестиции (НРИ) за периода 2021 – 2030 г.". Рамката дава възможност за безплатно разпределение на квоти, с цел модернизация на енергийния сектор.

Допустими бенефициери в НРИ са операторите на:

  1. Инсталации за производство на електрическа енергия, с обща номинална топлинна мощност превишаваща 20 MW (с изключение на инсталациите за опасни или твърди битови отпадъци);
  2. Мрежи за пренос и разпределение на топлинна енергия;
  3. Мрежи за пренос и разпределение на електрическа енергия.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.paldamov@me.government.bg

Проект за правила на НРИ

отпечатай тази страница