Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

С цел справяне с високите цени на електроенергията, в условията на настоящата енергийна криза, породена от увеличеното търсене на електрическа енергия, ограничаване доставките на природен газ от Русия и заплаха за тяхното прекъсване, ограничения, свързани с технологични и климатични проблеми, бе приет Регламент (ЕС) 2022/1854 от 06 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламент(ЕС) 2022/1854).

 

Проект на Постановление за мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година

 

Частична предварителна оценка на въздействието

 

Мотиви към проект на Постановление на Министерския съвет

 

отпечатай тази страница