Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

ICGB ще получи пълната компенсация за забавянето при изграждането на интерконектора с Гърция

свали снимката

Преговорите бяха водени от министъра на енергетиката и мениджмънта на ICGB

 

Министерството на енергетиката заедно с мениджмънта на дружеството АйСиДжиБи АД проведоха преговори с изпълнителя на строителството на междусистемната газова връзка Гърция–България, при което бе постигната договореност за признаване на пълния размер дължими към АйСиДжиБи АД неустойки. "С това споразумение приключваме няколкомесечни напрегнати преговори. Гръцката страна имаше претенции за десетки милиони, свързани според тях с допълнителни дейности по строежа и увеличението на цените. Нашите насрещни претенции са свързани с компенсации във връзка със забавяне на строителството", обясни министър Христов. По думите му успехът се дължи на изключителната техническа и юридическа подготовка по всички спорни въпроси, както и на прозрачния и конструктивен подход при отстояването на позицията ни.

След активни преговори е постигнато споразумение, което изцяло защитава интересите на ICGB и България. Договорът с гръцката Авакс подлежи на индексиране съгласно Закона за обществените поръчки и приетата процедура, което се прилага при всички договори, засегнати от инфлацията и ковид - практика, наложена и в България, и в Европа. "Ние защитихме позицията, че тази индексация напълно урежда всички претенции, свързани с инфлацията, и допълнителни плащания не са дължими. Техническите експерти отхвърлиха всички искания за приемане на допълнителни обеми от извършена работа. След тази стъпка Авакс оттегля всичките си претенции и поема ангажимент да изплати компенсацията за забавянето. Със споразумението се избягва последващ евентуален арбитраж, което би струвало милиони в адвокатски разходи и технически експертизи и би бил с неясен резултат", допълни министър Христов. От АйСиДжиБи АД заявяват, че детайлите остават конфиденциална информация, но изразиха удовлетворение от приятелското решаване на спора и постигнатите договорености, които успешно защитават интересите на оператора.

Споразумението следва да се одобри от акционерите в ICGB.

отпечатай тази страница