Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Уточнение

Уважаеми колеги,

Във връзка с медийни публикации, отразяващи днешното участие на зам.-министъра на енергетиката Еленко Божков в конференция за развитието на ядрената енергетика, по негова молба уточняваме, че договорите, за които той говори, касаят единствено и само предпроектно инженерингово проучване, а не строителство. Както е известно, решенията за строителство на такъв тип стратегически обекти могат да бъдат взети само от Народното събрание.

Целта на предпроектните инженерингови проучвания и анализи е да се установят всички технически и икономически параметри на евентуалните проекти за нови ядрени мощности, включително и какви са опциите за използване на съществуващото оборудване чрез интегриране в съвременна цялостна система. Всички тези данни ще бъдат предоставени на следващото редовно правителство и на парламента, където реално ще се вземе окончателното решение за развитие на проектите, базирано на реални технико-икономически показатели, а не на политически пристрастия. Тези проекти са от стратегическо значение за енергийната и националната сигурност и е редно преди окончателно решение, да се оценят детайлно всички възможности.

отпечатай тази страница