Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Сътрудничество между България и САЩ е гарант за енергийната сигурност в региона

Сътрудничество между България и САЩ е гарант за енергийната сигурност в региона свали снимката

Благодарение на отличното сътрудничество между България и САЩ са предприети необратими действия за гарантиране на енергийната сигурност в региона. Около това се обединиха на среща министърът на енергетиката Владимир Малинов и Н. Пр. Кенет Мертен, посланик на САЩ у нас. Двамата подчертаха ключовото значение на вече доставените първи количества свежо ядрено гориво, произведено от американската компания Уестингхаус за АЕЦ "Козлодуй“. "Съвместните усилия на двете страни дадоха отлични резултати за намаляване на зависимостта на България от един доставчик и постигане на диверсификация в дългосрочен план за българската атомна централа", каза министър Малинов.

Обсъден бе и напредъкът в реализацията на ключовия проект за изграждане на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй“. Предложено бе първото заседание на Управляващия комитет по Междуправителственото споразумение между двете страни за сътрудничество по проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и ядрената програма за граждански цели на България да се проведе във Вашингтон, САЩ през следващите месеци.

"Надграждането на съществуващата инфраструктура и регионалните междусистемни връзки, както и въвеждането в експлоатация на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, са ключови за постигането на целите на европейския единен енергиен пазар. Реализирането на Вертикален коридор за пренос на допълнителни количества газ от юг на север, чрез газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова ще допринесе за гарантиране на енергийната сигурност в по-широкия регион“, подчерта Малинов. По думите му регионът ще продължи да разчита на надеждни доставки на втечнен природен газ от компании от САЩ. Дискутирани бяха и вариантите за участие на американски финансиращи институции в процеса по изпълнение на проектите от Вертикалния газов коридор.

Във фокуса на разговора бе и сътрудничеството между страните в областта на малките модулни реактори и решения за базови мощности с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система на България и региона. "В процеса по осигуряване работата на ПАВЕЦ "Чаира“ ние се надяваме да работим в конструктивен диалог с партньорите от САЩ, които биха ни предоставили експертиза", допълни Малинов.

отпечатай тази страница