Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерският съвет одобри предприемането на действия по изграждане на блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP 1000

свали снимката

Министерският съвет одобри доклад на министъра на енергетиката за  предприемане на действия по изграждане на блок 7 и 8 на  АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP 1000.
Министерският съвет дава съгласие за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“ и нарежда да се подготвят необходимите процедури и документация.
По отношение на изграждането на блок 7, Министерският съвет възлага на министъра на енергетиката да организира необходимите процедури по избор на изпълнител, предоставящ комплексните услуги по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация. Окончателният договор с избрания изпълнител и с доставчика на технологията AP1000 трябва да бъде изготвен при условията на фиксирана цена и срок на изпълнение.

Министерският съвет възлага на министъра на енергетиката да организира преговори с финансови институции за осигуряването на заемен ресурс, както и да предприеме действия по увеличаването на капитала на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД с парична вноска до 500 млн. лева от страна на „Български енергиен холдинг" ЕАД.

Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй" може успешно да замени изведените от експлоатация блокове от 1 до 4 с обща инсталирана мощност 1760 MWe и да осигури надежден източник на базова електроенергия. Възможността за работа в т.нар. „маневрен“ режим на новите блокове ще подобри балансирането на националната енергийна система с оглед непостоянния характер на енергията от възобновяеми енергийни източници. 

Изграждането на нови мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е подходящо с оглед отличната налична инфраструктура за управление на радиоактивни отпадъци, физическа защита, радиоекологичен мониторинг и аварийно реагиране. Площадката разполага и със свободен капацитет за присъединяване на нова мощност, както и обучен висококвалифициран персонал.  

отпечатай тази страница