Екипът на Министерството на енергетиката отчита свършеното през четирите месеца на своето управление

Екипът на Министерството на енергетиката отчита свършеното през четирите месеца на своето управление свали снимката

По повод на дискутирания в Народното събрание вот на недоверие към правителството за политиката в сектор „Енергетика“Министерството на енергетиката публикува пълния текст на доклада за свършеното през мандата на настоящето правителство. Докладът обобщава основните предизвикателства и предприетите действия за преодоляването им в главните направления от дейността на МЕ. Ясно е отчетен напредъкът в редица области – работата по актуализиране на Интегрирания национален план Енергетика и климат, както и по Териториалните планове за справедлив преход, законодателните инициативи, свързани с реформите, залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост, управлението на подземните богатства и други. Сред темите в доклада присъстват също и развитието на ядрената енергетика, хидроенергетиката, инвестициите в електропреносната мрежа, снабдяването с природен газ и други.

Отчет за дейността на Министерството на енергетиката - 6 юни 2023 г. до 11 октомври 2023 г.

отпечатай тази страница