Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Азербайджан може да доставя допълнителни количества природен газ за България и региона

Азербайджан може да доставя допълнителни количества природен газ за България и региона свали снимката

Баку проявява интерес към предстоящата процедура за търсене и проучване на природен газ в блок 1-26 „Хан Тервел“

Азербайджан може да доставя допълнителни количества природен газ за нашата страна и за региона. Това стана ясно от разговора между министъра на енергетиката Владимир Малинов и представители на СОКАР. Министър Малинов е на официално посещение в Баку по покана на азербайджанската страна в състава на делегацията, водена от президента Румен Радев.

„Азербайджан е ключов партньор на България за изпълнение на един от основните приоритети на страната в областта на енергетиката – диверсификацията на енергийните източници“, изтъкна министър Малинов. По неговите думи, доставките от Баку имат съществен принос за гарантиране сигурността и конкуренцията на пазара на природен газ. „Благодарение на отлично развитата газопреносна инфраструктура в страната, която продължаваме да разширяваме, можем да приемем допълнителни доставки, които ще повишат енергийната сигурност не само в България, а и в целия регион на Югоизточна Европа“, изтъкна Малинов.

Предстоящия конкурс за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-26 „Хан Тервел“ в Черно море бе сред основните теми на разговора на министър Малинов с министъра на икономиката на Азербайджан Микаил Джаббаров. Владимир Малинов информира своя колега за намерението на правителството да открие нова конкурсна процедура в отговор на предизвикателствата, свързани с енергийната сигурност. „Разширяването на проучвателните дейности в Черно море ще има сериозен принос за гарантиране на енергийната ни независимост“, изтъкна Малинов. Министър Джаббаров информира, че наскоро Азербайджан е започнал търговски добив на природен газ от находище Абшерон в Каспийско море и страната има интерес да продължи проучванията в бъдещи подобни проекти.

Министър Малинов обсъди със своя азербайджански колега Парвиз Шахбазов развитието на проекта за изграждане на подводен електрически кабел в Черно море като част от енергийните споразумения между ЕС и Азербайджан. Проектът се основава на стремежа за укрепване на националната и регионалната енергийна сигурност и свързаност в Черноморския басейн, диверсификация на източниците на доставка, използване на потенциала за производство на енергия от възобновяеми източници в Каспийския регион и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в националния енергиен микс. По думите на Малинов подобна инициатива предоставя отлична възможност на България и на Югоизточна Европа да се възползват от разширените капацитети за търговия, които допринасят за укрепване на енергийната сигурност, развитие на сектора на възобновяемата енергия и увеличаване на транзитните възможности.

„Засилването на националната и регионалната енергийна сигурност, диверсификацията на източниците на доставка, използването на потенциала за производство на енергия от възобновяеми източници са само част от перспективните сфери на сътрудничество между България и Азербайджан“, каза министър Малинов по време на откриването на бизнес форум между двете държави, в който участваха представители на водещите работодателски организации и фирми от различни сектори на българската икономика. По думите му, сътрудничеството в тези сфери не би било успешно, ако не е подкрепено активно с инициативи от страна на бизнеса.

В рамките на визитата в Баку министър Малинов и заместник-министърът на цифровото развитие и транспорта на Азербайджан Айдин Каримов подписаха Меморандум за разбирателство между Министерството на иновациите и растежа и Министерството на цифровото развитие и транспорта за сътрудничество в областта на технологичните иновации. Документът осигурява основа за задълбочаване на сътрудничеството в областта на зеления преход, микроелектрониката, космическите технологии, образованието, както и развитието на предприемаческите екосистеми.

отпечатай тази страница