Акценти

Новини

Азербайджанската компания СОКАР заяви интерес към разширяването на газовото хранилище

Азербайджанската компания СОКАР заяви интерес към разширяването на газовото хранилище "Чирен"

Разширяването на ПГХ "Чирен" е важна предпоставка за реализацията на проекта за изграждане на газов хъб "Балкан", в който азербайджанската страна разглежда възможностите за участие

още

Актуални теми

Становище на "White and Сase" относно Арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MHM

Писмено становище от "White and Сase", в което са изложени мотивите относно възможността или невъзможността за обжалване на решението на Международния арбитражен съд в Женева по делото между "НЕК" ЕАД и "Атомстройекспорт" във връзка с проекта "Белене".

още

За обществено обсъждане

МЕ предлага за обществено обсъждане Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни отоплителни и охладителни системи в Република България

Съгласно договор № 18/14.04.2016 г. между Министерството на енергетиката (Възложител) и "Институт за чисти технологии" ЕООД, София (Изпълнител) е изготвена всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни ...

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg