Акценти

Новини

МЕ предостави на НЕК средствата за заплащане на задълженията по арбитражното решение за Белене

След като днес Министерството на енергетиката преведе сумата на НЕК ЕАД, компанията ще изплати присъдените суми по арбитражното дело. Сумата ще постъпи по сметката на АО "Атомстройекспорт" до края на седмицата.

още

За обществено обсъждане

МЕ предлага за обществено обсъждане проекти на актуализирани Превантивен план и План за действие при извънредни ситуации

Превантивният план съдържа мерки за отстраняване или ограничаване на въздействието на индентифицираните рискове, в съответствие с извършената оценка на риска. Планът за действие съдържа мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване прекъсването на доставките на природен газ.

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg