Акценти

Актуални теми

Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP)

Обръщаме внимание на заинтересованите страни, че "Булгартрансгаз" ЕАД сключи договор за ползване на Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP), която ще се използва на входните и изходните точки на междусистемно свързване (IP-s) със съседните оператори от страните членки на ЕС.

още

За обществено обсъждане

Промени в Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд РАО и Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол и за размера на дължимите вноски във фонд ИЯЕС

С направените предложения се цели уеднаквяване на текстовете с новата Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци от ДП РАО, както и оптимизиране работата на предприятието и осигуряване на ритмично финансиране

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg