Акценти

Новини

Министър Петкова: Тази година се достигат рекордни равнища на приходи от концесии

Министър Петкова: Тази година се достигат рекордни равнища на приходи от концесии

Енергийният министър подчерта основополагащата роля на индустрията за цялостното развитие на страната. По думите й през изминалата 2015-та година минерално-суровинният отрасъл, в който заетите са близо 24 000 души, е създал 27% от добавената стойност за икономиката.

още

Актуални теми

Представен бе напредъкът по изпълнението на енергоспестяващи мерки в две сгради на община Габрово

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде изградено ново котелно помещение за природен газ в детска ясла "Зора" и ще бъде подменена отоплителната инсталация в Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев". Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 249 432,40 евро. Дейностите се реализират в партньорство с "ЕнЕфект Консулт" ЕООД и норвежката компания "Норконсулт".

още

За обществено обсъждане

Промени в Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд РАО и Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол и за размера на дължимите вноски във фонд ИЯЕС

С направените предложения се цели уеднаквяване на текстовете с новата Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци от ДП РАО, както и оптимизиране работата на предприятието и осигуряване на ритмично финансиране

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg