Акценти

Новини

Министър Петкова посети едни от първите завършени проекти по Норвежката програма

Министър Петкова посети едни от първите завършени проекти по Норвежката програма

Община Дряново е една от първите в България, която успя да изпълни проекти по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Изпълнени са мерки за повишаване на енергийната ефективност в шест сгради - тази на общината, на Бюрото по труда и местни данъци и такси, две детски градини и две ясли

още

Актуални теми

Прекратен бе случаят срещу България за ограничаване на износа на електричество и прилагане на импортни и експортни такси

След отправено запитване от страна на Комисията, България предостави информация за ситуацията преди четири години и причините довели до ограничаване износа на електроенергия с произход България и за въведеното временно ограничаване на износа на собствена електроенергия до съседните държави.

още

За обществено обсъждане

ME предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

За привеждане на ЗЕЕ в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС е разширен обхватът на сградите, подлежащи на задължително сертифициране чрез включването на всички сгради в експлоатация, в това число - и всички жилищни сгради с разгъната застроена площ над 250 кв. м.

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg