Списък на допуснатите кандидати до участие в писмената част на конкурсната процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на БЕХ ЕАД

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД

1.Стелиан Пенчев Коев;
2.Иван Тодоров Андреев;
3.Александър Иванов Александров;
4.Димчо Иванов Маргитов;
5.Валентин Алексиев Николов;
6.Иван Костадинов Чонков;
7.Любомира Ганчева Ганчева.

Срокът за представяне на концепцията за развитие на предприятието е до 17:00 часа на 01.03.2021 г.

отпечатай тази страница