Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Четвърти списък с проекти от общ интерес (PCIs/ПОИ) с българско участие

На 11 март 2020 г. в Официалния вестник на ЕС е публикуван Четвърти списък с проекти от общ интерес (PCIs/ПОИ) с българско участие.

Чрез включването на даден проект в списъка с проекти от "общ интерес", Европейската комисия го идентифицира като инвестиция с особено значение за сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ в Европа, както и за изграждането на интегриран и конкурентен пазар. Списъкът на ПОИ за целия ЕС се актуализира от 2013 г. на всеки две години.

Четвърти списък с проекти от общ интерес с българско участие

 

 

отпечатай тази страница