Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение № 1006/14.12.2022 г. на МС за одобряване на предложена от „СМС – РОДОПИ“ ООД, село Железино промяна на концесионна площ на находище „Бойчовата круша“, участъци „Бойчовата круша-изток“ и „Бойчовата круша-запад“

Решение № 1006/14.12.2022 г. на МС за одобряване на предложена от „СМС – РОДОПИ“ ООД, село Железино промяна на концесионна площ на находище „Бойчовата...

още