Твърди горива

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 66/от 02.02.2018 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на кафяви въглища, от находище "Ораново", област Благоевград, от "Балкан МК" ЕООД, гр. Перник на "Пирин БМК" ЕООД

РЕШЕНИЕ № 66/от 02.02.2018 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на кафяви въгл...

още