Твърди горива

Филтрирай по:

Решение № 122/1 март 2019 година за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива – въглища, от участъ

Решение № 122/1 март 2019 година за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подзем...

още

РЕШЕНИЕ № 66/от 02.02.2018 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на кафяви въглища, от находище "Ораново", област Благоевград, от "Балкан МК" ЕООД, гр. Перник на "Пирин БМК" ЕООД

РЕШЕНИЕ № 66/от 02.02.2018 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на кафяви въгл...

още