Theme news

Филтрирай по:

Уведомление към доставчиците по договорите, сключени по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти

Тук може да видите Уведомление към доставчиците по договорите, сключени по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енерг...

още

Сключени договори по програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електроенергия със 110 лв/мвтч

По програмата за компенсиране на всички небитови крайни клиенти на електроенергия със 110 лв/мвтч Министерството на енергетиката сключва договори с тъ...

още

Нов образец на заявление по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

Министерството на енергетиката публикува образец на заявление за възстановяване на надплатените средства по Наредбата за намаляване на тежестта, свърз...

още