Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

"ОМВ Офшор България" ГмБХ ще търси още две години нефт и газ в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух"

свали снимката

Енергийният министър Владимир Малинов и представителят на ОМВ румънската "ОМВ Петром" – дъщерно дружество на австрийската ОМВ, Роб Добинс подписаха допълнително споразумение, с което срокът на разрешението за търсене и проучване се продължава с 23 месеца поради настъпили форсмажорни обстоятелства. Форсмажорът, който обхваща периода 24 февруари 2022 г. – 24 януари 2024 г., е мотивиран с войната в Украйна и оттеглянето на „ТоталЕнерджис ЕП България“ Б.В. от проекта. „Разчитам на поетите от страна на ОМВ ангажименти за изпълнение на търсенето и проучването в блок „Хан Аспарух“ в заложените срокове“, каза министър Малинов. Той изрази увереност, че компания с опита на ОМВ ще постигне добри резултати. „Успешното приключване на търсещо-проучвателните работи в блока ще допринесат в значителна степен за гарантиране на енергийната сигурност и повишаване на конкурентоспособността както за българските битови и индустриални потребители, така и за региона“, подчерта той. 

По време на срещата посланикът на Република Румъния у нас Н. Пр. Бръндуша Йоана Предеску благодари на българското правителство за предприетите действия за продължаване срока на търсене и проучване в Черно море. По думите й интересът на България и Румъния е общ и ползите ще са безспорни.

В съответствие с решение на Министерския съвет от 9 май 2024 г. в Министерството на енергетиката бе подписано и споразумение към договора за търсене и проучване, с което „ТоталЕнерджис ЕП България“ Б.В. прехвърля своя дял от 57.14% от правата и задълженията по разрешението на „ОМВ Офшор България“ ГмБХ – Австрия. След прехвърлянето „ОМВ Офшор България“ ГмБХ – Австрия вече има 100% дял в проекта. „Блок 1-21 Хан Аспарух“ е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море.

отпечатай тази страница