Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Европейската комисия одобри 2.3 млрд. лв. подкрепа за Стара Загора, Кюстендил и Перник

свали снимката

На 21 декември 2023 г. Европейската комисия одобри безвъзмездна подкрепа по Фонда за справедлив преход по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 в размер на около 2.3 млрд. лв. за трите региона на Стара Загора, Кюстендил и Перник, както и прилежащи към Стара Загора общини. Приоритет на правителството е сега тези вече одобрени средства да стигнат най-бързо, ефикасно и прозрачно до регионите, като се очаква това да позволи запазването и разкриването на над 15 000 работни места.

С тези средства в следващите шест години ще бъдат финансирани дейности по подобряването на минните терени за индустриални нужди, подкрепа за работниците на базата на картографиране на техните умения, финансиране на енергийна ефективност с  фокус върху уязвими домакинства, развиване на индустриални паркове и зони, развитие на производство на компоненти и електроенергия от възобновяеми източници, и подкрепа за диверсифицирането на икономиката чрез нови предприятия. В региона на Стара Загора ще бъдат подкрепяни и инвестиции от големи предприятия, като предварителен интерес до момента са заявили над 20 компании.

Прозрачността на процедурите ще бъде гарантирана чрез включването на заинтересованите лица в регионални под-комитети за наблюдение на програмата. Всички проекти и предоставянето на финансова подкрепя по тях  ще бъдат обект на детайлна експертна оценка като част от отворени конкурентни процедури.

Това стана възможно след като българското правителство изготви, предаде и след допълнителни преговори финализира териториалните планове за справедлив преход в предвидения по европейското законодателство срок.  За съжаление около 190 млн. лв. за трите региона бяха вече загубени поради липса на действия по тези планове през втората половина на 2022 г. въпреки изготвените проекти. При липса на одобрени планове до края на 2023 г., голямата част от останалите средства за регионите също щяха да бъдат безвъзвратно загубени.

Плановете бяха разработени в диалог със заинтересованите лица, включително социалните партньори, операторите на мини и горивни инсталации и широката общественост в засегнатите региони. Плановете отразяват актуалните инвестиционни намерения на операторите при работа на пазарен принцип без ограничения от страна на държавата и дават възможност на регионите и хората да се справят със социалните, трудовите, икономическите и екологичните въздействия на прехода съгласно целите на Европейския съюз в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и за постигане на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. въз основа на Парижкото споразумение.

 

отпечатай тази страница