Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

"Изготвяне на Концепция за туристическо райониране на България".

Дата на обявяване: 12.07.2013
Крайна дата за подаване на документи: 01.08.2013

Министерството на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Изготвяне на Концепция за туристическо райониране на България".

Покана

Документация

Разяснение от 01.08.2013 г.