Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

„Булгартрансгаз“ ЕАД публикува обява за предоставяне на оферти за финансови услуги

Дата на обявяване: 23.02.2023
Краен срок за получаване на документи: 08.03.2023
Крайна дата за подаване на документи: 08.03.2023

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансови услуги „Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата „Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари”.

Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 08.03.2023 г.

За повече и актуална информация, моля посетете интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на следния адрес: www.bulgartransgaz.bg

Поканата заедно с приложенията към нея можете да свалите тук