Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга

Дата на обявяване: 13.02.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2020

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга "Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари", както и услугата "Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари".

Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 27.02.2020 г.

Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.