Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Избор на одитори

Филтрирай по:

Избор на одитор за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 24.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.11.2014
Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО на "Институт по маркетинг" ЕАД за 2014 г....

още

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 24.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.11.2014
Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Инститет по маркетинг" ЕАД...

още

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО на "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г. и на Група "НКИЗ"...

още

Избор на одитор за "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД и на Групата "Национална компания индустриални зони"...

още

Избор на одитор за "Летище Стара Загора" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 02.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 13.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Летище Стара Загора" ЕАД ...

още

Избор на одитор за "Сертификация" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 09.09.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД...

още

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД

Дата на обявяване: 09.09.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД...

още

Избор на одитор за "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2014 г.

Дата на обявяване: 31.07.2014
Краен срок за получаване на документи: 13.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД...

още

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2014 г.

Дата на обявяване: 31.07.2014
Краен срок за получаване на документи: 13.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София...

още

Разглеждане на препоръката на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД за избор на одититор за 2014 г.

Дата на обявяване: 23.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 04.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2014
Разглеждане на препоръката на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД за избор на одитор за одитиране на ГФО на дружеството за 2014 г....

още