Списък на допуснатите кандидати до участие в писмената част на конкурсната процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг" ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до участие в писмената част на конкурсната процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг" ЕАД

 

  1. Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова;
  2. Андрей Стефанов Живков;
  3. Антон Георгиев Симеонов;
  4. Деян Атанасов Димитров;
  5. Иво Иванов Тодоров;
  6. Ангел Емилов Янков;
  7. Илиян Христов Илиев;
  8. Калин Боянов Филипов.

 

Срокът за представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление е 10 работни дни, считано от датата на изпращане на писмената покана до съответния кандидат.

отпечатай тази страница