Решение № 841 от 02.12.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Крушата-1”, с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград

отпечатай тази страница