Решение № 814 от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Водолей”, с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново

отпечатай тази страница