Решение № 813 от 19.11.2021 г. за констатиране на неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Благово”, с. Благово, община Монтана, област Монтана

отпечатай тази страница