Международен фонд "Козлодуй" (МФК)

Международен фонд "Козлодуй" (МФК) е създаден през 1999 г., администриран от Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за подкрепа на дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване негативните последици от ранното затваряне на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй". Част от целите на МФК са подпомагане необходимото преструктуриране, подобряване и модернизиране на секторите производство, пренос и разпределение на енергия, както и да се подобри енергийната ефективност.

Приоритетите на МФК в "неядрен" прозорец са:

-         Сигурност на енергийните доставки

-         Рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос и разпределение на енергия

-         Енергийна ефективност

-         Околна среда

 

По-подробна информация за проектите в "неядрен" прозорец:

-      Обща информация за Международен фонд "Козлодуй"

-      Изпълнени проекти в "неядрен" прозорец

-      Проекти в процес на изпълнение с бенефициент - Министерство на енергетиката

-      Проекти в процес на изпълнение с бенефициент - енергийни дружества

отпечатай тази страница