Еленко Божков

Еленко Божков

Заместник-министър на енергетиката

Еленко Божков е роден на 3  юли 1953 г. в Кюстендил. През 1971 г. завършва средното си образование в 22-ро ЕСПУ "Георги С. Раковски" в София. Завършва Техническия университет в София със специалност електроинженер – автоматизация на енергийните системи,  през 1977 г.

В периода 1977-1980 г. работи като инженер наладчик в "Пусково наладъчно управление" към ДСО "Монтажи". През 1981-1989 г. е научен сътрудник и ръководител на секция в НИТИ "Техенерго". В периода 1990–1991 г. е народен представител в 7-ото ВНС и заместник-председател на Комисията по енергетика.

През 1993–1996 е член на Съвета на директорите на НЕК. От 1995 до 1997 е главен секретар на Министерството на енергетиката. В периода 2002-2003 е изпълнителен директор на "Енергопроект". От 2003 до 2006 г. е ръководител на проект "Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 3" към "Енергоремонт – Гълъбово". В периода 2006–2010 г. е член на Надзорния съвет на "Енел – Марица-изток 3". През 2013 – 2014 г. е член на ДКЕВР.

Женен, има син и дъщеря и внуци.

отпечатай тази страница