МФК отпуска над 140 млн. лв. за изграждане на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

свали снимката

Очаква се хранилището да влезе в експлоатация през 2021 г.

Германо-български консорциум, в състав от немската "Нюкем Текнолъджи" (Nukem Technologies") и четири български компании, ще изгражда първия етап от Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО). Това стана ясно от подписания договор днес от страна на изпълнителния директор на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" Дилян Петров и на представители от консорциума. На подписването присъстваха още заместник-министърът на енергетиката Николай Николов,  директорът на департамент "Ядрена безопасност" в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Винс Новак и заместник-директорът и ръководител на Международен фонд "Козлодуй", ЕБВР.

По време на церемонията заместник-министър Николов подчерта ключовото значение на националното хранилище за управлението на ядрените отпадъци в страната. "Проектът ще даде тласък на процеса по извеждане от експлоатация на спрените ядрени блокове на АЕЦ "Козлодуй", каза още той. По думите на заместник-министър Николов сумата за строителството на първия етап от НХРАО е значителна и в размер на близо 72 млн. евро. Проектът се финансира безвъзмездно от Международен фонд "Козлодуй", а средствата по грантовото споразумение се администрират от Европейската банка за възстановяване и развитие, която, съвместно с представители на Европейската комисия, извършва перманентен мониторинг за усвояването им и управлението на проекта.

Съгласно подписаното споразумение ще бъдат финансирани строителството на първия модул за погребване на радиоактивни отпадъци, независимият строителен надзор и супервизия за изграждането на първия етап, както и ще бъдат разработени лицензионни документи за въвеждане в експлоатация и получаване на лицензия в съответствие с ядреното законодателство. Очаква се хранилището да влезе в експлоатация през 2021 г.

Националното хранилище представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове радиоактивни отпадъци. Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138 200 куб. метра. Площадка "Радиана" се намира в 3-километровата контролирана зона на АЕЦ "Козлодуй".  Съоръжението ще се състои от няколко стоманобетонни конструкции, разделени от вътрешни преградни стени на камери. Планирано е хранилището постепенно да се запълва в следващите 60 години.

отпечатай тази страница