Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Български енергийни дружества ще си сътрудничат с Агенцията за търговия и развитие на САЩ

Български енергийни дружества ще си сътрудничат с Агенцията за търговия и развитие на САЩ свали снимката

Преглед на възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката дискутираха министърът на енергетиката Владимир Малинов и регионалният директор за Близкия Изток, Северна Африка, Европа и Азия на Агенцията за търговия и развитие на САЩ (USTDA) Карл Крес. Американската агенция за търговия и развитие финансира ключови проекти и си сътрудничи с компании с цел развитие на устойчива инфраструктура и стимулиране на икономическото развитие в партньорски държави. В Министерството на енергетиката г-н Крес представи основните критерии, на които следва да отговарят проектите, подкрепяни от USTDA. 

„За българската страна Агенцията за търговия и развитие на САЩ е надежден партньор за реализация на основните ни приоритети в енергийната област. Заедно ще обменяме опит и ще надграждаме експертиза за успешен отговор на предизвикателствата, свързани с трансформацията на сектора“, каза министър Малинов по време на срещата. Обсъдени бяха конкретни проектни предложения в областта на ядрената енергетика, управлението на ядрени отпадъци, развитието на водорода, разширение на електропреносните мрежи и други.

Изграждане на капацитет в областта на регулациите за реактори АР 1000, обучение на специалисти за строителството на новите блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, експертиза при ОВОС, предпроектни проучвания, разширяване и надграждане на системите във връзка с диверсификацията на ядреното гориво – това са част от потенциалните области на сътрудничество между USTDA и АЕЦ „Козлодуй“.

„Булгартрансгаз“ ЕАД кандидатства пред USTDA за финансиране на предпроектно проучване по пилотен проект за производство и използване на зелен водород за технологични нужди в съоръженията на подземното газово хранилище „Чирен“, стана ясно по време на срещата. Газопреносният оператор работи по бъдещото развитие на преносна инфраструктура за водород, както и по адаптиране на съществуващата газопреносна система за работа с водородно-газови смеси.

Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ работи по предпроектно проучване за възможностите за използване на американска технология за евентуално погребване в дълбоки сондажи на отработеното ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй“. След одобряване от Управителния съвет на Фонд РАО, за проекта предстои подписване на грантово споразумение с USTDA.

„Електроенергийният системен оператор“ ЕАД и Агенцията за търговия и развитие на САЩ биха могли да си сътрудничат при изпълнение на проучвателните дейности за енергиен коридор „Изток-Запад“, който да свърже операторите на Турция, България, Северна Македония, Косово, Албания, Черна гора и Италия. Разширяването на възможностите за споделяне на произведената електроенергия между различните държави ще допринесе за енергийната сигурност и ще подобри пазарните условия в региона.

отпечатай тази страница