Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 19.01.2016
Краен срок за получаване на документи: 26.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 26.01.2016

Покана на главния секретар на Министерството на енергетиката за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение СПОР-435/03.11.2015 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда".

Покана

Приложения

Протокол (15.02.2016 г.)

Решение за класиране (15.02.2016 г.)

Договор с приложения (01.04.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана 13.06.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.07.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 19.08.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 14.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 04.10.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 17.11.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 16.12.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 12.01.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 06.03.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 24.04.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 14.06.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 16.08.2017г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 24.10.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 14.11.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 19.12.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 26.03.2018 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 11.05.2018 г.)

Допълнително споразумение (09.02.2018 г.)

Обявление за изменение (изпратено на 07.02.2018, публикувано на 09.02.2018 г.)

Обявление за изпълнен договор (27.07.2018 г.)