Обявление за предварителна информация за възлагане на обществени поръчки през 2017 г.

Дата на обявяване: 28.02.2017

Министерството на енергетиката публикува обявление за предварителна информация за възлагане на обществени поръчки за нуждите на ведомството.

Обявление за предварителна инфорамция (28.02.2017 г.)