Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

Дата на обявяване: 21.07.2015
Краен срок за получаване на документи: 28.07.2015
Крайна дата за подаване на документи: 28.07.2015

Покана на главния секретар на Министерството на енергетиката за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение СПОР-51/05.12.2014 г. с предмет: "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция 2 "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки" за нуждите на Министерството на енергетиката.

Покана и приложения

Доклад и протокол (17.08.2015 г.)

Решение (17.08.2015 г.)

Договор (08.10.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.11.2015 г.)

Информаци за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 25.11.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 05.01.2016 г.)

Информация за приключил договор (26.02.2016 г.)

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение на договор (09.03.2016 г.)