Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"

Дата на обявяване: 21.03.2016
Краен срок за получаване на документи: 31.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2016

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-445/12.11.2015г. за обществена поръчка с предмет: Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"

Покана

Приложения

Решение, доклад, протокол (11.05.2016 г.)

Договор (17.06.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (18.07.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (08.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (29.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (17.11.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (23.12.2016 г.)