Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на копирна хартия по обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия"

Дата на обявяване: 11.02.2016
Краен срок за получаване на документи: 19.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 19.02.2016

Покана на главния секретар на Министерството на енергетиката за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-427/26.10.2015 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: "Доставка на копирна хартия", обособена позиция № 2 - "Доставка на нерециклирана копирна хартия".

Покана

Приложения

Протокол (31.03.2016 г.)

Решение (31.03.2016 г.)

Договор (19.05.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 30.06.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 18.07.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 10.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 17.11.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 23.12.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 06.03.2017г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 19.07.2017г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка(публикувана на 19.01.2018 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 25.01.2018г.)