Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покани

Филтрирай по:

Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 1 Доставка на рециклирана копирна хартия

Дата на обявяване: 14.04.2016
Краен срок за получаване на документи: 26.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 26.04.2016
Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 1 Доставка на рециклирана копирна хартия...

още

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

Дата на обявяване: 21.03.2016
Краен срок за получаване на документи: 31.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2016
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"...

още

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"

Дата на обявяване: 21.03.2016
Краен срок за получаване на документи: 31.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2016
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"...

още

Доставка на канцеларски материали, обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"

Дата на обявяване: 17.03.2016
Краен срок за получаване на документи: 29.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 29.03.2016
Доставка на канцеларски материали, обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"...

още

Доставка на канцеларски материали, обособена позиция № "1 Доставка на канцеларски материали"

Дата на обявяване: 17.03.2016
Краен срок за получаване на документи: 28.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 28.03.2016
Доставка на канцеларски материали, обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"...

още

Доставка на копирна хартия по обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия"

Дата на обявяване: 11.02.2016
Краен срок за получаване на документи: 19.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 19.02.2016
Покана за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-427/26.10.2015 г. за доставка на копирна хартия по обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия"...

още

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 19.01.2016
Краен срок за получаване на документи: 26.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 26.01.2016
Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Министерството на енергетиката...

още

МЕ отправя покана към държавните и общинските администрации за номиниране на служители за обучение по енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия

Дата на обявяване: 22.10.2015
Краен срок за получаване на документи: 15.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 15.11.2015
Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014 Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ...

още

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

Дата на обявяване: 21.07.2015
Краен срок за получаване на документи: 28.07.2015
Крайна дата за подаване на документи: 28.07.2015
"Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства" по обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки" ...

още

"Доставка на канцеларски материали", обособена позиция 2 "Доставка на пликове и бланки"

Дата на обявяване: 16.06.2015
Крайна дата за подаване на документи: 26.06.2015
"Доставка на канцеларски материали", обособена позиция 2 "Доставка на пликове и бланки" за нуждите на Министерството на енергетиката...

още