Константин Делисивков: България работи ефективно за изграждане на Европейския енергиен съюз

свали снимката

"България работи ефективно за изграждане на Европейския енергиен съюз, като един от основните приоритети е приемането на Пакета "Чиста енергия за всички европейци", който държавите-членки на ЕС продължават да дискутират". Това каза служебният заместник-министър на енергетиката Константин Делисивков на заседание на специализираната комисия "Енергетика" към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Пред участниците в дискусията той изнесе лекция на тема "Подготовка на българското председателство на Съвета на ЕС и Пакета "Чиста енергия за всички европейци".

Eнергетиката ще бъде приоритет при председателството на България на Съвета на EС, подчерта зам.-министърът. В национален контекст се разглежда и въпросът за енергийната сигурност и уязвимостта на Югоизточна Европа по отношение на енергийните доставки. Енергийният съюз, ключов политически приоритет на комисията "Юнкер", се фокусира върху енергийната сигурност и либерализацията на пазара. "Подобряването на енергийната ефективност ще окаже положително въздействие върху икономическото развитие, заетостта и ще повиши конкурентоспособността на индустрията", допълни заместник-министър Делисивков, като коментира очакванията за реформи и развитие на енергийния сектор.

Целта на срещата беше фирми-членки на ГБИТК от енергийния сектор да се запознаят с актуални дейности, свързани с българското председателство в сектор Енергетика.

Министерството на енергетиката продължава да работи активно за подготовката на председателството на България на Съвета на ЕС от началото на 2018 г.

отпечатай тази страница